top of page

Visie

Als contextueel hulpverlener wil ik kwaliteitsvolle hulp op maat aanbieden.

 

‘Op maat’ betekent dat ik mijn cliënt in zijn/haar context zie; hulpverlening die aansluit bij de noden, sterktes en kwetsbaarheden.

Als contextuele hulpverlener ga ik vanuit de meerzijdige partijdigheid de dialoog tussen de cliënt en zijn/haar omgeving (ouders, partner, kinderen) op één of andere manier proberen te verbeteren of te herstellen.

Mensen komen in therapie wanneer de balansen in hun leven niet meer in evenwicht zijn en dat ze voelen dat ze vast komen te zitten.

Sommige mensen hebben zodanig veel én lang gegeven dat ze leeg en òp zijn, waardoor ze vast komen te zitten. Anderen hebben doorheen de jaren geleerd om alles alleen te doen, want dat is veilig. Ze voelen echter dat ze hierdoor alsmaar meer energie nodig hebben om het leven te blijven aankunnen.

 

Vanuit een contextueel kader ga ik samen met jou kijken waar jouw patronen vandaan komen. We keren terug naar jouw vorige generatie, en soms naar de generatie daarvoor. Om na te gaan wat je allemaal hebt opgeslagen in jouw blauwdruk: hoe kijk je naar mannen, naar vrouwen, waar staat een moeder bij jou voor, wat verwacht je van een vaderfiguur, enz…

 

Om dan soms de sprong te maken naar de toekomst, naar de volgende generatie. Dit kunnen jouw kinderen zijn, maar het kan ook jouw eigen toekomst zijn die vorm krijgt in de relatie met een partner, of in jouw job, of een passie waar je nooit aan toe bent gekomen.

 

Ik ga dus met jou kijken of er mogelijkheden zijn om, vanuit jouw levensverhaal, misschien meer vrijheid te ontwikkelen om eigen keuzes te maken. Of om keuzes te maken die beter afgestemd zijn op jouw behoeftes, maar altijd met jouw context, jouw familie als betrokken partij (en dit kan in levende lijve zijn maar er kan ook op een symbolische manier mee gewerkt worden in de therapie).

 

Contextueel geschoolde therapeuten gaan kijken naar het geleden onrecht, gaan hier erkenning voor geven. Er wordt ook gekeken naar resterende hulpbronnen: wie in de context kan wat doen, dat positief bijdraagt tot de betrouwbaarheid van de relatie?

 

Vanuit het contextueel kader ga ik ook met jou werken (wanneer de tijd er rijp voor is) rond mogelijke acties: wat ga je ondernemen naar jouw kinderen, naar jouw familie, naar jouw partner, naar jouw eigen toekomst toe?

 

Samen met de cliënt kijk ik naar waar er onevenwicht is, met wat de klachten te maken hebben, en hoe er terug regie kan genomen worden.

bottom of page