Gezinstherapie

Samenleven in een gezin is erg boeiend. Het kan ook veel druk zetten op de gezinsleden. Onderlinge contacten kunnen moeilijk lopen; individuele problemen kunnen een invloed hebben op gans het gezin, op elke levensfase.

Gezinstherapie wil het ganse gezin bereiken, het gezins functioneren, maar ook de individuele beleving, noden en kijk.