Gezinstherapie

Samenleven in een gezin is erg boeiend. Het kan ook veel druk zetten op de gezinsleden. Onderlinge contacten kunnen moeilijk lopen; individuele problemen kunnen een invloed hebben op gans het gezin, op elke levensfase.

Gezinstherapie wil het ganse gezin bereiken, het gezins functioneren, maar ook de individuele beleving, noden en kijk.

Copyright 2018 Patsy Verhaert ׀ Maarten Wyndaele

All Right Reserved